Historik

100% drifttid
Inga händelser på 6 dagar!
Scheduled Maintenance
Message Vault / Recording Service
Inga händelser på ungefär en månad!
False positive status dashboard alert
Core Services / Messaging Service
Störd tjänst
Inga händelser på 7 månader!
False positive status dashboard alert
Location Tracking / Location Service