Historik

100% drifttid
Inga händelser på 3 månader!
False positive status dashboard alert
Location Tracking / Location Service
Inga händelser på 8 månader!
False positive status dashboard alert
Core Services / Messaging Service
Inga händelser på 23 dagar!
Störd tjänst