Historik

99,983% drifttid
Inga händelser på ungefär en månad!
False alarm - profile service, login service, channel API
3 berörda tjänster:
Inga händelser på 3 månader!
Certificate Validation Issue
Inga händelser på 29 dagar!
Intermittent Connectivity Issues
Core Services / Messaging Service
Periodisk tjänst
Core Services / Login Service
Inga händelser på 13 dagar!
False alarm - recording database down
Message Vault / Recording Database
Inga händelser på 4 månader!
Periodisk tjänst
Message Vault / Recording Database
Inga händelser på 3 månader!
Service Outage
Message Vault / Recording Database