Geschiedenis

99,983% Uptime
Geen incidenten afgelopen ongeveer een maand!
False alarm - profile service, login service, channel API
3 Getroffen Diensten:
Geen incidenten afgelopen 3 maanden!
Certificate Validation Issue
Geen incidenten afgelopen 29 dagen!
Intermittent Connectivity Issues
Core Services / Messaging Service
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Login Service
Geen incidenten afgelopen 13 dagen!
False alarm - recording database down
Message Vault / Recording Database
Geen incidenten afgelopen 4 maanden!
Periodieke Dienstonderbreking
Message Vault / Recording Database
Geen incidenten afgelopen 3 maanden!
Service Outage
Message Vault / Recording Database