Geschiedenis

100% Uptime
Geen incidenten afgelopen 5 maanden!
Periodieke Dienstonderbreking
Geen incidenten afgelopen 9 dagen!
Periodieke Dienstonderbreking
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Profile Service
Geen incidenten afgelopen ongeveer een maand!
False positive status dashboard alert
Core Services / Messaging Service
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Messaging Service
Geen incidenten afgelopen 15 dagen!
Scheduled Maintenance
Message Vault / Recording Service
Geen incidenten afgelopen ongeveer een maand!
False positive status dashboard alert
Core Services / Messaging Service
Verslechterde Dienstverlening