Historia

99,983% czasu dyspozycyjności
Brak wydarzeń dla około miesiąca!
False alarm - profile service, login service, channel API
3 Usługi, których dotyczy problem:
Brak wydarzeń dla 3 miesiące!
Certificate Validation Issue
Brak wydarzeń dla 29 dni!
Intermittent Connectivity Issues
Core Services / Messaging Service
Przerywana usługa
Core Services / Login Service
Brak wydarzeń dla 13 dni!
False alarm - recording database down
Message Vault / Recording Database
Brak wydarzeń dla 4 miesiące!
Przerywana usługa
Message Vault / Recording Database
Brak wydarzeń dla 3 miesiące!
Service Outage
Message Vault / Recording Database